کرفتینگ یارReviewed by mehran on Dec 24Rating: 5.0کرفتینگدر اینجا کرفتینگ های ماینکرفت هست بدردتون میخوره بخونید

کرفتینگ یار

برای ساخت وسایل از آموزش های زیر استفاده کنید

آموزش ساخت انواع وسایل ماینکرافت

 

نام عناصر تصویر شرح
تخته های چوبی چوب کرفتینگ یار کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft wood مواد و مصالح ساختمانی عمومی.
چوب تخته های چوبی آموزش ساخت انواع وسایل ماینکرافت کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stick مورد استفاده برای صنایع دستی مشعل، فلش، نرده ها، علائم، ابزار و سلاح.
مشعل زغال سنگ و چوب مشعل هنر و صنعت کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft torch مشعل ارائه نور و همچنین ذوب یخ و برف.
گر چه هنر جدول تخته های چوبی کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft workbench باز می شود یک شبکه گر چه هنر 3×3 از زمانی که راست کلیک.
کوره سنگ فرش هنر و صنعت کوره کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft furnace اجازه می دهد تا بازیکن را به گداخته شدن است.
قفسه سینه تخته های چوبی هنر و صنعت قفسه سینه کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft chest مورد استفاده برای بلوک های فروشگاه و اقلام است.
نردبان چوب نردبان هنر و صنعت کرفتینگ یار کرفتینگ یار new craft ladder اجازه می دهد تا بازیکن را به صعود عمودی.
حصار چوب و تخته های چوبی کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft fence سد که می تواند بیش نمی شود شروع به پریدن کرد.
قایق تخته های چوبی کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft boat استفاده به سفر در آب است.
اسلب چوبی تخته های چوبی کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft woodenslabs مورد استفاده برای ایجاد دامنه تدریجی.
انواع اسلب سنگ سنگ و یا آجر یا سنگ آجر و یا ماسه سنگ و یا سنگ فرش یا هلند آجر یا سنگ کوارتز یا ماسه سنگ قرمز کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stoneslabs مورد استفاده برای ایجاد دامنه تدریجی.
امضا کردن تخته های چوبی و استیک کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft sign new متن نشان می دهد.
درب تخته های چوبی و یا آهن شمش کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft doors درب های چوبی را می توان با کلیک کردن و یا قدرت REDSTONE را باز کرد. درب آهن تنها می تواند با قدرت REDSTONE را باز کرد.

بلوک دستور غذاها

نام عناصر تصویر شرح
Glowstone Glowstone گرد و غبار کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft glowstone منبع نور روشن است که می تواند در زیر آب استفاده می شود.
برف بلوک توپ های برفی هنر و صنعت بلوک برف کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft snow فروشگاه برف و مواد و مصالح ساختمانی.
مخفف کلمه تری نیتروتولوئن باروت و شن و ماسه TNT هنر و صنعت کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft tnt ایجاد انفجار.
خشت بلوک خاک رس خشت صنایع دستی کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft clay فروشگاه از خاک رس و مواد و مصالح ساختمانی.
آجر بلوک آجر خاک رس هنر و صنعت Brickblock کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft brick مواد و مصالح ساختمانی قوی.
قفسه کتاب تخته های چوبی و کتاب هنر و صنعت قفسه کتاب کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bookshelf تزیین.
ماسه سنگ بلوک شن کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft sandstone مواد و مصالح ساختمانی.
ماسه سنگ صاف ماسه سنگ بلوک کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft smoothsandstone مواد و مصالح ساختمانی.
ماسه سنگ های تزئینی اسلب ماسه سنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft decorativesandstone مواد و مصالح ساختمانی.
توجه داشته باشید بلوک تخته های چوبی و رد استون کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft noteblock نقش یک یادداشت زمانی که کلیک چپ.
جک-O فانوس کدو تنبل و مشعل هنر و صنعت JACKO کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft jackolantern new منبع نور.
لاجورد بلوک لاجورد رنگ لاجورد بلوک کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lapis فروشگاه لاجورد رنگ.
الماس بلوک الماس هنر و صنعت الماس بلوک کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft diamondblock فروشگاه از الماس است.
بلوک طلا طلا شمش هنر و صنعت بلوک طلا کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft goldblock فروشگاه شمش طلا.
بلوک آهن آهن شمش هنر و صنعت IronBlock کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft ironblock فروشگاه شمش از آهن.
زمرد بلوک زمرد کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft emeraldblock فروشگاه زمرد.
ذغال سنگ بلوک زغال سنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft blockofcoal فروشگاه زغال سنگ.
سنگ آجر سنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stonebrick مواد و مصالح ساختمانی.
پله های چوبی به تخته های چوبی کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft woodenstairs مورد استفاده برای راه پله.
راه پله سنگی سنگ فرش و یا ماسه سنگ و یا آجر یا سنگ آجر و یا هلند آجر یا سنگ کوارتز یا ماسه سنگ قرمز کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stonestairs مورد استفاده برای راه پله.
سنگ فرش دیوار سنگ فرش و یا خزه سنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft cobblestonewall بلوک های تزئینی که در یک روش مشابه به نرده ها عمل می کند.
بلوک رد استون سنگ قرمز کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft blockofredstone منبع قدرت REDSTONE.
هلند آجر هلند آجر (مورد) کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft netherbrick مواد و مصالح ساختمانی.
بلوک کوارتز هلند کوارتز کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft blockofquartz مواد و مصالح ساختمانی.
چوب اسکنه خورده کوارتز بلوک کوارتز اسلب کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft chiseledquartzblock مواد و مصالح ساختمانی.
ستون کوارتز بلوک بلوک کوارتز کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pillarquartzblock مواد و مصالح ساختمانی.
رنگ آمیزی خشت سخت خشت و رنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stainedclay مواد و مصالح ساختمانی.
هی بیل گندم کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft haybale بلوک های تزئینی و مواد غذایی برای اسب.
سنگ گرانیت دیوریت و هلند کوارتز کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft granite تزیین.
آندزیت دیوریت و قلوه سنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft andesite تزیین.
دیوریت سنگ فرش و هلند کوارتز کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft diorite تزیین.
گرانیت صیقل خورده سنگ گرانیت کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft polishedgranite تزیین.
آندزیت جلا آندزیت کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft polishedandesite تزیین.
دیوریت جلا دیوریت کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft polisheddiorite تزیین.
Prismarine Prismarine سفال کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft prismarine تزیین.
آجر Prismarine Prismarine سفال کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft prismarinebricks تزیین.
تیره Prismarine Prismarine سفال و جوهر کیسه کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft darkprismarine تزیین.
فانوس دریایی کریستال Prismarine و Prismarine سفال کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft sealantern منبع نور.
خاک های درشت خاک و ماسه کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft coarsedirt مشابه به خاک طبیعی با این حال چمن نمی توانید به آن گسترش یافته است.
لجن و گل بلوک Slimeball کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft slimeblock می توان برای فشار بلوک دیگر با استفاده از پیستون.
ماس سنگ سنگ فرش و انگور کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft mossstone تزیین.
خزه سنگ آجر سنگ آجر و انگور کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft mossystonebrick تزیین.
چوب اسکنه خورده سنگ آجر سهام آجر موج نو کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft chiseledstonebrick تزیین
ماسه سنگ قرمز شن و ماسه قرمز کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft redsandstone تزیین
صاف ماسه سنگ قرمز ماسه سنگ قرمز کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft smoothredsandstone تزیین
چوب اسکنه ماسه سنگ قرمز ماسه سنگ قرمز موج نو کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft chiseledredsandstone تزیین

ابزار دستور غذاها

نام عناصر تصویر شرح
کلنگ چوب و تخته های چوبی و یا قلوه سنگ یا آهن شمش طلا شمش و یا و یا الماس کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pick مورد استفاده برای بلوک های سنگ معدن و سنگ معدن.
محورها چوب و تخته های چوبی و یا قلوه سنگ یا آهن شمش طلا شمش و یا و یا الماس کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft axe استفاده به ریز ریز کردن بلوک های چوبی سریع تر از با دست.
بیل چوب و تخته های چوبی و یا قلوه سنگ یا آهن شمش طلا شمش و یا و یا الماس کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft shovel مورد استفاده برای حفاری در شن، ماسه، خاک، چمن و برف را سریع تر از با دست.
بیلچه چوب و تخته های چوبی و یا قلوه سنگ یا آهن شمش طلا شمش و یا و یا الماس کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft hoe به تا بلوک خاک در آماده سازی برای پرورش محصولات استفاده می شود.
قلاب ماهی گیری چوب و رشته کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft fishingrod مورد استفاده برای گرفتن ماهی.
سنگ چخماق و فولاد آهن شمش و سنگ چخماق کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft flintandsteel ایجاد آتش.
قطب نما آهن شمش و رد استون کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft compass امتیاز به نقطه تخم ریزی.
ساعت طلا شمش و رد استون کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft clock نمایش زمان نسبت به موقعیت خورشید و ماه.
سطل آهن شمش کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bucket مورد استفاده برای حمل و نقل آب، گدازه و شیر.
قیچی آهن شمش کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft shears مورد استفاده برای جمع آوری پشم از گوسفند و برگ ها از درختان.

دستور العمل دفاع

نام عناصر تصویر شرح
کلاه ایمنی چرم یا شمش آهن یا طلا شمش و یا الماس کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft helmet زره سر. فراهم می کند 1.5 امتیاز حمایت می کند.
Chestplate چرم یا شمش آهن یا طلا شمش و یا الماس کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft chestplate زره قفسه سینه. فراهم می کند 4 امتیاز حمایت می کند.
ساق پوش چرم یا شمش آهن یا طلا شمش و یا الماس کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft leggings زره پا. فراهم می کند 3 امتیاز حمایت می کند.
چکمه چرم یا شمش آهن یا طلا شمش و یا الماس کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft boots زره پا. فراهم می کند 1.5 امتیاز حمایت می کند.
شمشیر چوب و تخته های چوبی و یا قلوه سنگ یا آهن شمش طلا شمش و یا و یا الماس کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft sword تخفیف آسیب بیشتری به اوباش از با دست.
تعظیم رشته و چوب کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bow استفاده به ساقه فلش.
پیکان سنگ چخماق و استیک و پر کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft arrow مهمات برای کمان.
اسب آرمور پشم و آهن شمش طلا شمش و یا و یا الماس کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft horsearmour نوع خاصی از زره پوشیده شده توسط اسب.

دستور العمل ساز

نام عناصر تصویر شرح
صفحات فشاری تخته های چوبی یا سنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pressureplates ارسال یک سیگنال REDSTONE زمانی که بر روی یک بازیکن و یا اراذل و اوباش پا.
دریچه تخته های چوبی کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft trapdoor درب افقی فعال با کلیک کردن یا REDSTONE.
حصار دروازه تخته های چوبی و چوب کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft fencegate مورد استفاده به عنوان یک دروازه که می تواند مانند یک باز کرد.
دکمه سنگ و یا تخته های چوبی کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft button می فرستد یک سیگنال REDSTONE کوتاه هنگامی که فشرده.
اهرم مموری استیک و قلوه سنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lever می فرستد یک سیگنال REDSTONE است که می تواند به روشن و خاموش.
REDSTONE تکرار سنگ و رد استون مشعل و رد استون کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft repeater مورد استفاده به عنوان یک تکرار، دیود و یا delayer در مدارهای REDSTONE.
REDSTONE مشعل مموری استیک و رد استون کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft redstonetorch به طور مداوم سیگنال REDSTONE می فرستد.
جعبه گرامافون خودکار دارای سوراخی برای ریختن پول و دکمه مخصوص انتخاب صفحه تخته های چوبی و الماس کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft jukebox new مورد استفاده برای بازی دیسک های موسیقی.
تلگراف سنگ فرش و کمان و رد استون کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft dispenser نگه می دارد و شاخه های اقلام زمانی که طراحی شده است.
پیستون تخته های چوبی و قلوه سنگ و آهن شمش و رد استون کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft piston هل بلوک.
موضوع مهم شود پیستون پیستون و لجن و گل توپ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stickypiston هل بلوک و برگردد بلوک لمس کردن.
Minecart آهن شمش کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft minecart مورد استفاده برای سفر در امتداد راه آهن.
صفحه Minecart Minecart و کوره کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft poweredminecart هل minecarts دیگر در امتداد مسیر با استفاده از سوخت.
ذخیره سازی Minecart Minecart و قفسه سینه کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft storageminecart برای حمل و نقل بلوک و اقلام در طول مسیر.
ریل آهن شمش و استیک کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft tracks راهنمای Minecarts.
راه آهن صفحه طلا شمش و مموری استیک و رد استون کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft poweredrail سرعت Minecarts که طراحی شده است.
آشکارساز راه آهن آهن شمش و سنگ صفحه فشار و رد استون کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft detectorrail می فرستد یک سیگنال REDSTONE زمانی که توسط یک Minecart عبور کردند.
REDSTONE لامپ REDSTONE و Glowstone بلوک کرفتینگ یار کرفتینگ یار 0craft redstonelamp منبع نور که توسط REDSTONE طراحی شده است.
هوک Tripwire در آهن شمش و مموری استیک و تخته های چوبی کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft tripwirehook استفاده برای ایجاد یک شرکت Tripwire که فعال یک سیگنال REDSTONE.
فعال راه آهن آهن شمش و چوب و رد استون مشعل کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft activatorrail مورد استفاده برای فعال شدن minecarts TNT و minecarts با سیلوهای.
سنسور نور روز شیشه ای و هلند کوارتز و اسلب چوبی کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft daylightsensor ساطع می کند یک سیگنال REDSTONE در طول روز روشن.
قطره چکان سنگ فرش و رد استون کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft dropper قطره کن (شبیه به یک تلگراف) را که طراحی شده است.
قیف آهن شمش و قفسه سینه کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft hopper حرکت می کند وضعیت به داخل و خارج از سینه، ضسبنسرس و بلوک های دیگر که می توانید آیتم نگه دارید.
Minecart با هاپر هاپر و Minecart کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft minecartwithhopper Minecart که توابع در همان راه به عنوان یک قیف.
Minecart با TNT TNT و Minecart کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft minecartwithtnt Minecart که انفجار زمانی با راه آهن فعال باعث و یا وقتی ضربه.
REDSTONE مقایسه REDSTONE مشعل و سنگ و هلند کوارتز کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft redstonecomparator بلوک در مدار REDSTONE استفاده می شود.
قفسه سینه به دام افتاده قفسه سینه و Tripwire در هوک کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft trappedchest قفسه سینه است که وقتی باز یک سیگنال REDSTONE منتشر می کند.
صفحات فشار وزن شمش آهن یا طلا شمش کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft weightedpressureplates مشابه به صفحات فشاری به طور منظم، اما تنها می تواند توسط موارد فعال می شود. تعداد اقلام تعیین قدرت سیگنال.
آهن دریچه آهن شمش کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft irontrapdoor دریچه فعال REDSTONE.

دستور غذا

نام عناصر تصویر شرح
کاسه تخته های چوبی کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bowl دارای قارچ خورش.
قارچ خورش کاسه و قرمز و قهوه ای قارچ قارچ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stew بازیابی 4 امتیاز گرسنگی.
نان گندم کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bread بازیابی 2.5 گرسنگی.
سیب طلایی اپل و طلا ناگتس کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft goldenapple بازیابی 2 امتیاز گرسنگی.
مسحور سیب طلایی اپل و طلا بلوک کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft enchantedgoldenapple بازیابی 2 امتیاز گرسنگی. همچنین مقاومت مقاومت و آتش به مدت 30 ثانیه می دهد.
قند نیشکر کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft sugar مورد استفاده برای ایجاد کیک.
کیک شیر سطل و شکر و گندم و تخم مرغ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft cake بهبود می یابد 1.5 امتیاز گرسنگی در استفاده برای کل از 6 استفاده می کند.
بیسکویت ها گندم و دانه های کاکائو کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft cookie بازیابی 1 نقطه گرسنگی.
خربزه بلوک هندوانه برش کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft melonblock روش برای ذخیره سازی برش خربزه.
تخمه هندوانه هندوانه برش کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft melonseeds را می توان در زمین های کشاورزی کاشته شده است.
دانه کدو تنبل كدو حلوايي کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pumpkinseeds را می توان در زمین های کشاورزی کاشته شده است.
هویج طلایی هویج و طلا ناگتس کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft goldencarrot مورد استفاده به عنوان یک ماده دم و بازیابی 3 امتیاز گرسنگی.
پای کدوتنبل کدو و تخم مرغ و شکر کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pumpkinpie بازیابی 4 امتیاز گرسنگی.
تاس کباب خرگوش قارچ و کاسه و پخته خرگوش و هویج و سیب زمینی پخته کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft rabbitstew بازیابی 10 امتیاز گرسنگی.

دیگر دستور غذاها

نام عناصر تصویر شرح
بستر تخته های چوبی و پشم کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bed استفاده به جلو هم به روز در طول شب.
رنگ آمیزی چوب و پشم کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft painting تزیین.
کاغذ نیشکر کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft paper مورد استفاده برای ایجاد نقشه ها و کتاب.
کتاب کاغذ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft book new مورد استفاده برای ایجاد قفسه ی کتاب و کتاب و قلم.
کتاب و تبادل نظر کتاب و پر و جوهر کیسه کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bookandquill را می توان در نوشته شده و ویرایش شده است.
نقشه کاغذ و قطب نما کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft map ایجاد یک تصویر از قطعات کاوش جهان است.
شیشه ای پانل بلوک شیشه ای و یا رنگ آمیزی شیشه ای بلوک کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft glasspanes شیشه به نرده ها.
میله های آهنی آهن شمش کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft ironbars خواص مشابه به نرده با این حال تنها 1 بلوک بالا.
شمش طلا قطعه طلا کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft goldingot استفاده به سادگی یک تعداد موارد دیگر.
نرده هلند آجر هلند آجر کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft netherbrickfence مشابه به نرده ها طبیعی است، اما ساخته شده از آجر زیرین.
چشم برونده برونده مروارید و پودر فروغ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft eyeofender می توان مورد استفاده برای قرار سنگر.
جدول سحر کتاب، الماس و ابسیدین. کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft enchantmenttable مورد استفاده برای مسحور ابزار.
آتش شارژ فروغ پودر و زغال سنگ و باروت کرفتینگ یار کرفتینگ یار 0craft firecharge ایجاد آتش سوزی و می توان از تجهیزات مخصوص به گلوله بست.
برونده قفسه سینه ابسیدین و چشم برونده کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft enderchest مورد استفاده برای ذخیره سازی. تمام سینه برونده در جهان دسترسی داشته باشید ذخیره سازی است.
چراغ دریایی شیشه ای و ابسیدین و هلند ستاره کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft beacon new ساطع می کند نور و فراهم می کند علاقمندان بازیکن موقت زمانی که در یک هرم ساخته شده از زمرد، الماس، طلا یا آهن بلوک های قرار داده.
سندان بلوک آهن و آهن شمش کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft anvil مورد استفاده برای تعمیر اقلام و ترکیب تبادل.
گلدان آجر کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft flowerpot بلوک های تزئینی.
قاب مورد چوب و چرم کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft itemframe مورد استفاده برای نمایش آیتم ها و بلوک های بر روی دیوار.
هویج بر روی چوب ماهیگیری میله و هویج کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft carrotonastick می توان مورد استفاده برای کنترل خوک زین.
موشک های آتش بازی باروت و کاغذ و اتش بازی ستاره کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft fireworkrocket مواردی که می توان به آسمان راه اندازی شد. باروت بیشتر بالاتر موشک پرواز خواهد کرد اضافه شده است.
آتش بازی ستاره باروت و رنگ و یک عنصر اضافی (اختیاری) کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft fireworkstar رنگ تعیین رنگ آتش بازی است و از مواد اضافی تعیین اثر خاص.
هدایت رشته و Slimeball کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lead مورد استفاده برای اوباش دسته سه تایی.
تابلو فرش پشم کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft carpets بلوک نازک است که می تواند به عنوان یک دکوراسیون استفاده می شود.
شیشه لک شده بلوک شیشه ای و رنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stainedglass مورد استفاده به عنوان یک دکوراسیون و ساخت و ساز مواد.
چرم پنهان کردن خرگوش کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft leather مورد استفاده به عنوان یک ماده گر چه هنر از جمله برای زره پوش.
پرچم پشم و استیک کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft banner تزیین.
پایه زره سنگ اسلب و استیک کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft armorstand مورد استفاده برای نمایش زره، سر اراذل و اوباش و کدو تنبل.

رنگ مو ی دستور غذاها

نام عناصر تصویر شرح
پودر استخوان استخوان کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bonemeal می توان مورد استفاده برای ایجاد محصولات، درختان و علف های بلند رشد فورا.
نور خاکستری رنگ Bonemeal و جوهر کیسه یا خاکستری رنگ و Bonemeal یا لاجورد Bluet کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lightgraydye مورد استفاده به عنوان یک رنگ برای ایجاد نور خاکستری پشم.
خاکستری رنگ Bonemeal و جوهر کیسه کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft graydye مورد استفاده به عنوان یک رنگ برای ایجاد خاکستری پشم.
گل سرخ قرمز لاله یا رز بوش کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft reddye مورد استفاده به عنوان یک رنگ برای ایجاد پشم قرمز.
نارنجی رنگ گل سرخ و قاصدک زرد یا نارنجی لاله کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft orangedye مورد استفاده به عنوان یک رنگ برای ایجاد پشم نارنجی.
قاصدک زرد قاصدک یا آفتابگردان کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft yellowdye مورد استفاده به عنوان یک رنگ برای ایجاد پشم زرد.
آهک رنگ مو کاکتوس سبز و پودر استخوان کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft limedye مورد استفاده به عنوان یک رنگ برای ایجاد پشم سبز.
نور آبی رنگ لاجورد رنگ و پودر استخوان یا آبی ارکید کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lightbluedye مورد استفاده به عنوان یک رنگ برای ایجاد پشم نور آبی.
فیروزه ای رنگ لاجورد رنگ و کاکتوس سبز کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft cyandye مورد استفاده به عنوان یک رنگ برای ایجاد پشم فیروزه ای.
بنفش رنگ لاجورد رنگ و گل سرخ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft purpledye مورد استفاده به عنوان یک رنگ برای ایجاد پشم بنفش.
سرخابی رنگ بنفش رنگ و صورتی رنگ و یا عصاره یا یاس بنفش کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft magentadye مورد استفاده به عنوان یک رنگ برای ایجاد سرخابی پشم.
صورتی رنگ پودر استخوان و گل سرخ و یا گل صد تومانی و یا صورتی لاله کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pinkdye مورد استفاده به عنوان یک رنگ برای ایجاد پشم صورتی.

دستور العمل پشم

نام عناصر تصویر شرح
پشم رشته کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft wool مواد و مصالح ساختمانی که همچنین می تواند با رنگ رنگ شود.
پشم خاکستری روشن پشم و نور خاکستری رنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lightgraywool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم خاکستری پشم و خاکستری رنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft graywool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم سیاه و سفید پشم و جوهر کیسه کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft blackwool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم قرمز پشم و گل سرخ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft redwool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم نارنجی پشم و نارنجی رنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft orangewool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم زرد پشم و قاصدک زرد کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft yellowwool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم سنگ آهک پشم و آهک رنگ مو کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft limewool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم سبز پشم و کاکتوس سبز کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft greenwool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم نور آبی پشم و نور آبی رنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lightbluewool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم فیروزه ای پشم و فیروزه ای رنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft cyanwool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم آبی پشم و رنگ لاجورد کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bluewool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم بنفش پشم و بنفش رنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft purplewool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم قرمز پشم و سرخابی رنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft magentawool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم صورتی پشم و صورتی رنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pinkwool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.
پشم قهوه ای پشم و دانه های کاکائو کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft brownwool مصالح ساختمانی و دکوراسیون.

برای تولید آب میوه ی دستور غذاها

نام عناصر تصویر شرح
بطری شیشه ای شیشه کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft glassbottle مورد استفاده در آب جوش.
دیگ شمش آهن کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft cauldron ذخیره سازی آب بطری های شیشه ای.
پایه برای تولید آب میوه فروغ راد و قلوه سنگ کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft brewingstand مورد استفاده در آب جوش.
پودر فروغ فروغ راد کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft blazepowder استفاده به سادگی یک چشم کرم برونده و ماگما.
کرم ماگما Slimeball و فروغ پودر کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft magmacream مورد استفاده در معجون.
تخمیر عنکبوتی چشم عنکبوتی چشم، قهوه ای قارچ و شکر کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft fermentedspidereye مورد استفاده در معجون.
خربزه Glistering هندوانه برش و طلا قطعه کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft glisteringmelon مورد استفاده در معجون.

به صورت انگلیسی

Name Ingredients Image Description
Wooden Planks Wood Craft Wooden Planks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft wood Basic building material.
Sticks Wooden Planks Craft Sticks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stick Used to craft torches, arrows, fences, signs, tools and weapons.
Torches Coal & Stick Craft Torches کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft torch Torches provide light and also melt ice and snow.
Crafting Table Wooden Planks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft workbench Opens a 3×3 crafting grid when right clicked.
Furnace Cobblestone Craft Furnace کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft furnace Allows the player to smelt.
Chest Wooden Planks Craft Chest کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft chest Used to store blocks and items.
Ladders Sticks Craft Ladders کرفتینگ یار کرفتینگ یار new craft ladder Allows the player to climb vertically.
Fence Sticks & Wooden Planks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft fence Barrier that cannot be jumped over.
Boat Wooden Planks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft boat Used to travel in water.
Wooden Slabs Wooden Planks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft woodenslabs Used to create gradual slopes.
Stone Slabs Stone or Brick or Stone Brick or Sandstone or Cobblestone or Nether Brick or Quartz or Red Sandstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stoneslabs Used to create gradual slopes.
Sign Wooden Planks & Stick کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft sign new Shows text.
Doors Wooden Planks or Iron Ingots کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft doors Wooden doors can be opened by clicking or redstone power. Iron doors can only be opened by redstone power.

Block Recipes

Name Ingredients Image Description
Glowstone Glowstone Dust کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft glowstone Bright light source that can be used underwater.
Snow Block Snowballs Craft Snow Block کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft snow Store of snow and building material.
TNT Gunpowder & Sand Craft TNT کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft tnt Creates explosions.
Clay Block Clay Craft Clay کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft clay Store of clay and building material.
Brick Block Clay Bricks Craft Brickblock کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft brick Strong building material.
Bookshelf Wooden Planks & Books Craft Bookshelf کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bookshelf Decoration.
Sandstone Block Sand کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft sandstone Building material.
Smooth Sandstone Sandstone Block کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft smoothsandstone Building material.
Decorative Sandstone Sandstone Slabs کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft decorativesandstone Building material.
Note Block Wooden Planks & Redstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft noteblock Plays a note when left clicked.
Jack-O Lantern Pumpkin & Torch Craft Jacko کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft jackolantern new Light source.
Lapis Lazuli Block Lapis Lazuli Dye Lapiz Lazuli Block کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lapis Store of Lapis Lazuli Dye.
Diamond Block Diamonds Craft Diamond Block کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft diamondblock Store of Diamonds.
Gold Block Gold Ingots Craft Gold Block کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft goldblock Store of Gold Ingots.
Iron Block Iron Ingots Craft IronBlock کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft ironblock Store of Iron Ingots.
Emerald Block Emeralds کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft emeraldblock Store of Emeralds.
Coal Block Coal کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft blockofcoal Store of Coal.
Stone Brick Stone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stonebrick Building material.
Wooden Stairs Wooden Planks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft woodenstairs Used for staircases.
Stone Stairs Cobblestone or Sandstone or Brick or Stone Brick or Nether Brick or Quartz or Red Sandstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stonestairs Used for staircases.
Cobblestone Wall Cobblestone or Moss Stone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft cobblestonewall Decorative block that acts in a similar way to fences.
Block of Redstone Redstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft blockofredstone Redstone power source.
Nether Brick Nether Brick (Item) کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft netherbrick Building material.
Block of Quartz Nether Quartz کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft blockofquartz Building material.
Chiseled Quartz Block Quartz Slabs کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft chiseledquartzblock Building material.
Pillar Quartz Block Block of Quartz کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pillarquartzblock Building material.
Stained Clay Hardened Clay & Dye کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stainedclay Building material.
Hay Bale Wheat کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft haybale Decorative block and food for horses.
Granite Diorite & Nether Quartz کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft granite Decoration.
Andesite Diorite & Cobblestone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft andesite Decoration.
Diorite Cobblestone & Nether Quartz کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft diorite Decoration.
Polished Granite Granite کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft polishedgranite Decoration.
Polished Andesite Andesite کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft polishedandesite Decoration.
Polished Diorite Diorite کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft polisheddiorite Decoration.
Prismarine Prismarine Shard کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft prismarine Decoration.
Prismarine Bricks Prismarine Shard کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft prismarinebricks Decoration.
Dark Prismarine Prismarine Shard & Ink Sac کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft darkprismarine Decoration.
Sea Lantern Prismarine Crystals & Prismarine Shard کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft sealantern Light source.
Coarse Dirt Dirt & Gravel کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft coarsedirt Similar to normal dirt however grass cannot spread to it.
Slime Block Slimeball کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft slimeblock Can be used to push other blocks using pistons.
Moss Stone Cobblestone & Vines کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft mossstone Decoration.
Mossy Stone Brick Stone Brick & Vines کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft mossystonebrick Decoration.
Chiseled Stone Brick Stock Brick Slab کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft chiseledstonebrick Decoration
Red Sandstone Red Sand کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft redsandstone Decoration
Smooth Red Sandstone Red Sandstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft smoothredsandstone Decoration
Chiseled Red Sandstone Red Sandstone Slab کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft chiseledredsandstone Decoration

Tool Recipes

Name Ingredients Image Description
Pickaxes Sticks & Wooden Planks or Cobblestone or Iron Ingots or Gold Ingots or Diamonds کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pick Used to mine stone blocks and ores.
Axes Sticks & Wooden Planks or Cobblestone or Iron Ingots or Gold Ingots or Diamonds کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft axe Used to chop wood blocks faster than by hand.
Shovels Sticks & Wooden Planks or Cobblestone or Iron Ingots or Gold Ingots or Diamonds کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft shovel Used to dig sand, gravel, dirt, grass and snow faster than by hand.
Hoes Sticks & Wooden Planks or Cobblestone or Iron Ingots or Gold Ingots or Diamonds کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft hoe Used to till dirt blocks in preparation for growing crops.
Fishing Rod Sticks & String کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft fishingrod Used to catch fish.
Flint & Steel Iron Ingot & Flint کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft flintandsteel Creates fire.
Compass Iron Ingots & Redstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft compass Points to the spawn point.
Clock Gold Ingots & Redstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft clock Displays the time relative to the positions of the sun and moon.
Bucket Iron Ingots کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bucket Used to transport water, lava and milk.
Shears Iron Ingots کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft shears Used to collect wool from sheep and leaves from trees.

Defence Recipes

Name Ingredients Image Description
Helmet Leather or Iron Ingots or Gold Ingots or Diamonds کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft helmet Head armor. Provides 1.5 protection points.
Chestplate Leather or Iron Ingots or Gold Ingots or Diamonds کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft chestplate Chest armor. Provides 4 protection points.
Leggings Leather or Iron Ingots or Gold Ingots or Diamonds کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft leggings Leg armor. Provides 3 protection points.
Boots Leather or Iron Ingots or Gold Ingots or Diamonds کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft boots Foot armor. Provides 1.5 protection points.
Sword Sticks & Wooden Planks or Cobblestone or Iron Ingots or Gold Ingots or Diamonds کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft sword Deals more damage to mobs than by hand.
Bow String & Sticks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bow Used to shoot arrows.
Arrow Flint & Stick & Feather کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft arrow Ammunition for bows.
Horse Armour Wool & Iron Ingots or Gold Ingots or Diamonds کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft horsearmour Special type of armour worn by horses.

Mechanism Recipes

Name Ingredients Image Description
Pressure Plates Wooden Planks or Stone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pressureplates Send a redstone signal when stepped on by a player or mob.
Trapdoor Wooden Planks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft trapdoor Horizontal door activated by clicking or redstone.
Fence Gate Wooden Planks & Sticks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft fencegate Used as a gate that can be opened like a door.
Button Stone or Wooden Plank کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft button Sends a short redstone signal when pressed.
Lever Stick & Cobblestone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lever Sends a redstone signal that can be turned on and off.
Redstone Repeater Stone & Redstone Torch & Redstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft repeater Used as a repeater, diode or delayer in redstone circuits.
Redstone Torch Stick & Redstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft redstonetorch Constantly sends a redstone signal.
Jukebox Wooden Planks & Diamond کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft jukebox new Used to play music discs.
Dispenser Cobblestone & Bow & Redstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft dispenser Holds and shoots out items when powered.
Piston Wooden Planks & Cobblestone & Iron Ingot & Redstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft piston Pushes blocks.
Sticky Piston Piston & Slime Ball کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stickypiston Pushes blocks and pulls back the touching block.
Minecart Iron Ingots کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft minecart Used to travel along Rail.
Powered Minecart Minecart & Furnace کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft poweredminecart Pushes other minecarts along track using fuel.
Storage Minecart Minecart & Chest کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft storageminecart Used to transport blocks and items along track.
Rail Iron Ingots & Stick کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft tracks Guide for Minecarts.
Powered Rail Gold Ingots & Stick & Redstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft poweredrail Speeds up Minecarts when powered.
Detector Rail Iron Ingots & Stone Pressure Plate & Redstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft detectorrail Sends a redstone signal when crossed by a Minecart.
Redstone Lamp Redstone & Glowstone Block کرفتینگ یار کرفتینگ یار 0craft redstonelamp Light source when powered by redstone.
Tripwire Hook Iron Ingot & Stick & Wooden Plank کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft tripwirehook Used to create a tripwire that activates a redstone signal.
Activator Rail Iron Ingots & Sticks & Redstone Torch کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft activatorrail Used to activate TNT minecarts and minecarts with hoppers.
Daylight Sensor Glass & Nether Quartz & Wooden Slabs کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft daylightsensor Emits a redstone signal during daylight.
Dropper Cobblestone & Redstone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft dropper Drops items (similar to a dispenser) when powered.
Hopper Iron Ingots & Chest کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft hopper Moves items into and out of chests, dispensers and other blocks that can hold items.
Minecart with Hopper Hopper & Minecart کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft minecartwithhopper Minecart that functions in the same way as a hopper.
Minecart with TNT TNT & Minecart کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft minecartwithtnt Minecart that explodes when triggered by activator rail or when hit.
Redstone Comparator Redstone Torches & Stone & Nether Quartz کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft redstonecomparator Block used in redstone circuitry.
Trapped Chest Chest & Tripwire Hook کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft trappedchest Chest that emits a redstone signal when opened.
Weighted Pressure Plates Iron Ingots or Gold Ingots کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft weightedpressureplates Similar to regular pressure plates, but can only be activated by items. The number of items determines the signal strength.
Iron Trapdoor Iron Ingots کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft irontrapdoor Trapdoor activated by redstone.

Food Recipes

Name Ingredients Image Description
Bowl Wooden Planks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bowl Holds Mushroom Stew.
Mushroom Stew Bowl & Red Mushroom & Brown Mushroom کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stew Restores 4 hunger points.
Bread Wheat کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bread Restores 2.5 hunger points.
Golden Apple Apple & Gold Nuggets کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft goldenapple Restores 2 hunger points.
Enchanted Golden Apple Apple & Gold Blocks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft enchantedgoldenapple Restores 2 hunger points. Also gives resistance and fire resistance for 30 seconds.
Sugar Sugar Cane کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft sugar Used to create Cake.
Cake Milk Buckets & Sugar & Wheat & Egg کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft cake Heals 1.5 hunger points per use for a total of 6 uses.
Cookies Wheat & Cocoa Beans کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft cookie Restores 1 hunger point.
Melon Block Melon Slice کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft melonblock Method for storing melon slices.
Melon Seeds Melon Slice کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft melonseeds Can be planted on farmland.
Pumpkin Seeds Pumpkin کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pumpkinseeds Can be planted on farmland.
Golden Carrot Carrot & Gold Nuggets کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft goldencarrot Used as a brewing ingredient and restores 3 hunger points.
Pumpkin Pie Pumpkin & Egg & Sugar کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pumpkinpie Restores 4 hunger points.
Rabbit Stew Mushroom & Bowl & Cooked Rabbit & Carrot & Baked Potato کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft rabbitstew Restores 10 hunger points.

Other Recipes

Name Ingredients Image Description
Bed Wooden Planks & Wool کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bed Used to forward time to day during nights.
Painting Sticks & Wool کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft painting Decoration.
Paper Sugar Cane کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft paper Used to create maps and books.
Book Paper کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft book new Used to create bookshelfs and book & quills.
Book and Quill Book & Feather & Ink Sac کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bookandquill Can be written in and edited.
Map Paper & Compass کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft map Creates an image of explored parts of the world.
Glass Panes Glass Blocks or Stained Glass Blocks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft glasspanes Panes of glass similar to fences.
Iron Bars Iron Ingots کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft ironbars Similar properties to fences however only 1 block high.
Gold Ingot Gold Nugget کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft goldingot Used to craft a number of other items.
Nether Brick Fence Nether Brick کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft netherbrickfence Similar to normal fences but made out of nether brick.
Eye of Ender Ender Pearl & Blaze Powder کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft eyeofender Can be used to locate strongholds.
Enchantment Table Book, Diamond & Obsidian. کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft enchantmenttable Used to enchant tools.
Fire Charge Blaze Powder & Coal & Gunpowder کرفتینگ یار کرفتینگ یار 0craft firecharge Creates fire and can be shot out of dispensers.
Ender Chest Obsidian & Eye of Ender کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft enderchest Used for storage. All Ender Chests in a world access the same storage.
Beacon Glass & Obsidian & Nether Star کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft beacon new Emits light beam and provides temporary player buffs when placed on a pyramid made of emerald, diamond, gold or iron blocks.
Anvil Iron Block & Iron Ingot کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft anvil Used to repair items and combine enchantments.
Flower Pot Bricks کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft flowerpot Decorative block.
Item Frame Sticks & Leather کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft itemframe Used to display items and blocks on walls.
Carrot on a Stick Fishing Rod & Carrot کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft carrotonastick Can be used to control saddled pigs.
Firework Rocket Gunpowder & Paper & Firework Star کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft fireworkrocket Items that can be launched into the sky. The more gunpowder added the higher the rocket will fly.
Firework Star Gunpowder & Dye & an extra ingredient (optional) کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft fireworkstar The dye determines the colour of the firework and the extra ingredient determines the special effect.
Lead String & Slimeball کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lead Used to leash mobs.
Carpets Wool کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft carpets Thin block that can be used as a decoration.
Stained Glass Glass Blocks & Dye کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft stainedglass Used as a decoration and building material.
Leather Rabbit hide کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft leather Used as a crafting ingredient including for armor.
Banner Wool & Stick کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft banner Decoration.
Armor Stand Stone Slab & Stick کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft armorstand Used to display armor, mob heads & pumpkins.

Dye Recipes

Name Ingredients Image Description
Bone Meal Bone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bonemeal Can be used to make crops, trees and tall grass grow instantly.
Light Gray Dye Bonemeal & Ink Sac or Gray Dye & Bonemeal or Azure Bluet کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lightgraydye Used as a dye to create Light Gray Wool.
Gray Dye Bonemeal & Ink Sac کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft graydye Used as a dye to create Gray Wool.
Rose Red Red Tulip or Rose Bush کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft reddye Used as a dye to create Red Wool.
Orange Dye Rose Red & Dandelion Yellow or Orange Tulip کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft orangedye Used as a dye to create Orange Wool.
Dandelion Yellow Dandelion or Sunflower کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft yellowdye Used as a dye to create Yellow Wool.
Lime Dye Cactus Green & Bone Meal کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft limedye Used as a dye to create Green Wool.
Light Blue Dye Lapis Lazuli Dye & Bone Meal or Blue Orchid کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lightbluedye Used as a dye to create Light Blue Wool.
Cyan Dye Lapis Lazuli Dye & Cactus Green کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft cyandye Used as a dye to create Cyan Wool.
Purple Dye Lapis Lazuli Dye & Rose Red کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft purpledye Used as a dye to create Purple Wool.
Magenta Dye Purple Dye & Pink Dye or Allium or Lilac کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft magentadye Used as a dye to create Magenta Wool.
Pink Dye Bone Meal & Rose Red or Peony or Pink Tulip کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pinkdye Used as a dye to create Pink Wool.

Wool Recipes

Name Ingredients Image Description
Wool String کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft wool Building material that can also be coloured with dyes.
Light Gray Wool Wool & Light Gray Dye کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lightgraywool Building material and decoration.
Gray Wool Wool & Gray Dye کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft graywool Building material and decoration.
Black Wool Wool & Ink Sac کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft blackwool Building material and decoration.
Red Wool Wool & Rose Red کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft redwool Building material and decoration.
Orange Wool Wool & Orange Dye کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft orangewool Building material and decoration.
Yellow Wool Wool & Dandelion Yellow کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft yellowwool Building material and decoration.
Lime Wool Wool & Lime Dye کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft limewool Building material and decoration.
Green Wool Wool & Cactus Green کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft greenwool Building material and decoration.
Light Blue Wool Wool & Light Blue Dye کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft lightbluewool Building material and decoration.
Cyan Wool Wool & Cyan Dye کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft cyanwool Building material and decoration.
Blue Wool Wool & Lapis Lazuli Dye کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft bluewool Building material and decoration.
Purple Wool Wool & Purple Dye کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft purplewool Building material and decoration.
Magenta Wool Wool & Magenta Dye کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft magentawool Building material and decoration.
Pink Wool Wool & Pink Dye کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft pinkwool Building material and decoration.
Brown Wool Wool & Cocoa Beans کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft brownwool Building material and decoration.

Brewing Recipes

Name Ingredients Image Description
Glass Bottle Glass کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft glassbottle Used in brewing.
Cauldron Iron Ingot کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft cauldron Storage of water for Glass Bottles.
Brewing Stand Blaze Rod & Cobblestone کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft brewingstand Used in brewing.
Blaze Powder Blaze Rod کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft blazepowder Used to craft an Eye of Ender and Magma Cream.
Magma Cream Slimeball & Blaze Powder کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft magmacream Used in potions.
Fermented Spider Eye Spider Eye, Brown Mushroom & Sugar کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft fermentedspidereye Used in potions.
Glistering Melon Melon Slice & Gold Nugget کرفتینگ یار کرفتینگ یار craft glisteringmelon Used in potions.


اگر از این مطلب خوشت اومد و دوست داری خودتم مطلب بفرستی میتونی با زدن بر روی اینجا نویسنده سایت ما شی


اگر دوست داشتی به کانال McpeModدر تلگرام یه سری بزن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *